Intensive 5-day Korsakow-Workshop @ Inter-Agir.
Led by Florian Thalhofer, the inventor of Korsakow.

Rio de Janairo, Brazil, November 14 – 18, 2012


{ Elissavet | 15.11.12 }